توليد بتن آماده و قطعات پيش ساخته بتني

کارفرما: شرکت مهتاب بتن آرمه
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد بتن آماده

کارفرما: شرکت دنا بتن آپادانا
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد انواع قير و محصولات مرتبط با آن

کارفرما: آقايان فتح اله و اکبر امامي
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد قطعات و شيرآلات برنجي

کارفرما: شرکت عالي شير نويد
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد شن و ماسه دانه بندي شده

کارفرما: شرکت توسعه معادن آفتاب پرديس
محل اجرای طرح (استان): تهران

ريخته گري قطعات چدني

کارفرما: آقای رضا دستان
محل اجرای طرح (استان): تهران

استخراج خاک صنعتي بنتونيتي

کارفرما: آقای عزت اله مرادي
محل اجرای طرح (استان): قزوین

تولید سیمان

کارفرما: شرکت ساختمانی مترو
محل اجرای طرح (استان): همدان

سنگبري و توليد مصنوعات سنگي

کارفرما: آقايان مسعودرضا و حميدرضا زاغيان
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگبري و توليد مصنوعات سنگي

کارفرما: آقای ابراهيم زين العابدين زاده
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقاي فيروز آبادي
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقای فیروز عباسی
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقای غلامحسین حشمی
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقای ابراهیم مظلومی شهابی
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقای محمد ابوالفضلی
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقای ناصر فخارنیا
محل اجرای طرح (استان): تهران

سنگ بری و تولید مصنوعات سنگی

کارفرما: آقای صابر صابری
محل اجرای طرح (استان): تهران

تولید هیدروکسید روی

کارفرما: پالایش فلزات رنگین پاسارگاد
محل اجرای طرح (استان): زنجان

تولید اکسید روی

کارفرما: آقای سید محمد غفور زاده
محل اجرای طرح (استان): تهران

تولید سیم فنر فلزی

کارفرما: آقای وهب زمانی
محل اجرای طرح (استان): تهران

تولید اسکلت فلزی ساختمانی فولادی

کارفرما: شرکت گداز منظومه فولاد (سهامی خاص)
محل اجرای طرح (استان): تهران