مجتمع اقامتي تفريحي

کارفرما: شرکت آرينا قشم
محل اجرای طرح (استان): هرمزگان (جزیره قشم)

واحد مسکوني ۱۵ واحدي

کارفرما: شرکت رحمت ساز برتر
محل اجرای طرح (استان): تهران

مجتمع بین المللی – آموزشی – تولیدی جواهرات

کارفرما: موسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی
محل اجرای طرح (استان): تهران

پروژه باغلارباغی تبریز

کارفرما: شرکت بلندمرتبه سازان غرب تاوریژ
محل اجرای طرح (استان): آذربایجان شرقی

واحد مسکونی، اداری و تجاری

کارفرما: گروه ساختمانی آفرینش
محل اجرای طرح (استان): تهران

احداث فروشگاه های زنجیره ای ساختمانی

کارفرما: شرکت دوستان راه آفرینش
محل اجرای طرح (استان): تهران، چابهار

احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصی میلاد

کارفرما: پیشگامان درمان شرق گیلان
محل اجرای طرح (استان): گیلان