آماده سازي و بسته بندي حبوبات و خشکبار

کارفرما: شرکت عاليان گلستان طوس
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد انواع غذاي آماده

کارفرما: شرکت توليدي محصولات غذايي گل وش
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد انواع چاشني غذا

کارفرما: شرکت طعم گستر آرکا
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد و بسته بندي مواد غذايي آماده طبخ و آماده مصرف

کارفرما: شرکت پرينتاش
محل اجرای طرح (استان): تهران

بسته بندي حبوبات

کارفرما: آقای سيد حامد عبد منافي
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد انواع نان هاي صنعتي

کارفرما: خانم زينت حسني دمنه
محل اجرای طرح (استان): تهران

آماده سازي و بسته بندي حبوبات

کارفرما: شرکت ثنا نور
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد و بسته بندي چايي

کارفرما: محمد حسين عينکيان
محل اجرای طرح (استان): کردستان عراق (اربیل)

کشتارگاه صنعتي دام (گاو و گوسفند)

کارفرما: شرکت مجتمع کشت و کار احسان ري
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد اسپري زعفران

کارفرما: شرکت طلاي سرخ هيراد
محل اجرای طرح (استان): تهران

توليد ساندويچ، اشترودل و بيسکويت

کارفرما: شرکت فرنان خوشه آرين
محل اجرای طرح (استان): تهران

کاشت سيفي جات

کارفرما: آقای محمدرضا آهيراد
محل اجرای طرح (استان): تهران

مرغداري گوشتي

کارفرما: آقای اسماعيل سالمي
محل اجرای طرح (استان): بوشهر

پرورش گاو شيري

کارفرما: شرکت کشت و صنعت اگدام
محل اجرای طرح (استان): تهران

پرورش بره پرواري

کارفرما: آقای محمدرضا آهيراد
محل اجرای طرح (استان): تهران

بسته بندي آب معدني

کارفرما: آقای احمد عظمي جدي کهق
محل اجرای طرح (استان): کرمانشاه

بسته بندی حبوبات و خشکبار

کارفرما: آقای علیرضا عباسی
محل اجرای طرح (استان): مرکزی

پرورش گاو شیری

کارفرما: آقای محمدرضا آهیراد
محل اجرای طرح (استان): تهران

تولید و بسته بندی آب معدنی

کارفرما: شرکت آنما لبن شمال
محل اجرای طرح (استان): تهران

تولید نان لواش ماشینی

کارفرما: گروه صنعتی آترین ققنوس آریا
محل اجرای طرح (استان): تهران

تولید انواع فرآورده های لبنی (ماست، دوغ، شیر، پنیر)

کارفرما: شرکت کازئینات ایران
محل اجرای طرح (استان): البرز