شرکت رایکا صنعت پاسارگاد با داشتن کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه و بهره گیری از آخرین اطلاعات راهبردی، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره مدیریت اعلام می دارد.

  • مدیریت زنجیره تأمین

  • برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی برای سازمان

  • انجام پروژه‌های بهبود بهره‌وری

  • مطالعات عارضه یابی

  • مدل تعالی سازمانی (EFQM)

  • طراحی ساختار سازمانی و نظام‌های مدیریت

  • مدیریت منابع انسانی