مرکز آموزش شرکت رایکا صنعت پاسارگاد، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات و شركتها و با بهره گيري از توان علمي و عملي استادان و مشاوران متخصص و مجرب، دوره هاي متنوع آموزشي مبتنی بر دانش و مفاهیم روز با تاکید بر جنبه های کاربردی را براي سطوح مختلف مديران ارشد، مديران مياني، كارشناسان و سرپرستان با گرايشهاي مختلف طراحي و اجرا مي نمايد.

  • کارگاه آموزشی مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

  • کارگاه آموزشی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

  • کارگاه آموزشی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

  • کارگاه آموزشی تدوین طرح توجیهی (Feasibility Study)

  • کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)

  • کارگاه آموزشی ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار